Spring overskrift over og gå videre.

Lige nu! 300:– EKSTRA rabat på køb over 4000:–. Kode: 300OFF

Slutter om:

Persondatapolitik

HOME FURNISHING NORDIC AB BESKYTTER DIT PRIVATLIV

Home Furnishing Nordic AB er forpligtet til at sikre, at dine personoplysninger behandles på en privatlivssikker måde med et højt beskyttelsesniveau og i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning. Denne persondatapolitik beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger om dig som vores kunde eller besøgende på vores hjemmeside. Hvis du har spørgsmål om vores persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte os. Vores, og vores databeskyttelsesansvarliges, kontaktoplysninger er oplyst under overskriften "Kontaktoplysninger".

DATAANSVARLIG

Vi er den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger og er derfor ansvarlige for at sikre, at dine oplysninger behandles korrekt og sikkert i overensstemmelse med gældende lovgivning.

VORES BEHANDLING AF DINE PERSONOPLYSNINGER

Tabellen nedenfor viser, hvor vi får dine personoplysninger fra, hvilke personoplysninger vi behandler, til hvilke formål de behandles og hvilket lovligt grundlag for behandlingen der er. Du er ikke forpligtet til at dele dine personlige oplysninger med os. Men hvis du vælger ikke at dele personlige oplysninger med os, kan vi ikke sælge eller levere produkter til dig, yde kundeservice, sende dig markedsføring eller på anden måde interagere med dig med det formål at levere vores tjenester.

OPLYSNINGER OM VORES KUNDER

 
Vi har indsamlet personoplysninger: Kategorier af personoplysninger: Formål med behandlingen: Lovlig grund:
Fra dig eller folkeregistret (efter din forespørgsel) Navn, e-mail, adresse, telefonnummer, og CPR-nummer Håndtering af dit køb, f.eks. identifikation og alders kontrol, modtagelse af ordren og levering af produktet  Fuldførelse af aftaler
Fra dig Navn, e-mail og andre personlige oplysninger, som du vælger at dele med vores kundeservicemedarbejdere Tilbyde kundeservice Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at yde dig kundeservice efter forespørgsel (afvejning af interesser)
Fra dig Navn, e-mail, tekniske data, f.eks. IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologi, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt Analysere din online adfærd, tilpasse og sende markedsføring til dig Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at markedsføre vores produkter og tjenester (afvejning af interesser).
Fra dig Navn, e-mail og alle andre oplysninger, som du giver i forbindelse med konkurrencen Administrer de konkurrencer, du vælger at deltage i Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at levere konkurrencer til vores kunder (afvejning af interesser)
Fra dig Personlige oplysninger, som du har givet i en anmeldelse, f.eks. navn Se anmeldelser fra andre kunder, og tilpasse vores produkter og tilbud Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at vise anmeldelser og tilpasse produkter på baggrund af sådanne anmeldelser (interesseafvejning)
Fra dig Navn, e-mail, oplysninger om dit køb og din brug af produktet Håndtering af returneringer Udførelse af aftaler
Fra dig, gennem kameraovervågning eller via cookies på vores hjemmeside Købs- og ordrehistorik, CPR-nummer, video- og lydoptagelser, tekniske data, f.eks. IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologier, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt eller set på vores hjemmeside eller en af vores hjemmesider Forebyggelse af misbrug af vores hjemmesider, tjenester eller produkter og forebyggelse af kriminalitet, f.eks. svindel Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at sikre, at vores produkter og tjenester benyttes i overensstemmelse med vores vilkår og betingelser og gældende lovgivning (interesseafvejning)
Fra dig Navn, e-mail, oplysninger om dine køb Overholdelse af gældende lovgivning, f.eks. love om reklamationer, regnskab, skat og produktsikkerhed Behandlingen er nødvendig for opfyldelsen af vores juridiske forpligtelser

Fra dig

Navn, e-mail, oplysninger om dine køb Beskytte vores juridiske interesser, f.eks. i tilfælde af manglende betaling Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at beskytte vores juridiske interesser, f.eks. for at få betaling (interesseafvejning)
Fra dig Oplysninger, der gives ved køb i en butik Analysere købsadfærd, tilpasse og sende markedsføring til dig Samtykke

 

OPLYSNINGER OM BESØGENDE PÅ VORES HJEMMESIDER

Vi har indsamlet personoplysningerne: Kategorier af personoplysninger: Formål med behandlingen: Lovlig grund:
Via cookies på vores hjemmesider Tekniske data, f.eks. IP-adresse, unikt enheds-id, browser, data fra cookies eller lignende sporingsteknologier, onlineadfærd, f.eks. hvilke produkter du har købt eller set på vores hjemmeside eller et af vores hjemmesider Analysere din online adfærd, tilpasse og sende markedsføring til dig Samtykke
Via cookies på vores hjemmesider Tekniske data, f.eks. IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologi For at sikre, at vores hjemmeside fungerer Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at sikre, at vores hjemmeside fungerer efter hensigten (afvejning af interesser)
Via cookies på vores hjemmesider Tekniske data, f.eks. IP-adresse, unikt enheds-id, browser, andre data fra cookies eller lignende sporingsteknologi Til at udvikle vores hjemmeside, f.eks. på baggrund af hvordan hjemmesiden bruges Samtykke

 

PROFILERING

Vi kan indsamle oplysninger om dig fra forskellige kilder for at drage konklusioner om dine interesser og din online adfærd. Dette kaldes profilering. Profilering gør det muligt for os at oprette en kundeprofil, der bl.a. indeholder oplysninger om, hvad du har købt hos os, og hvilke produkter du har vist interesse for på vores hjemmeside. Formålet med vores profilering er at sikre, at den markedsføring, der sendes til dig, f.eks. personlige tilbud eller såkaldte målrettede reklamer, er relevante.

VORES KANALER PÅ DE SOCIALE MEDIER

Vi behandler personoplysninger, der er tilgængelige via vores kanaler på sociale medieplatforme, for at promovere os og vores produkter og for at interagere med eksisterende kunder, potentielle kunder og partnere. Behandlingen er nødvendig af hensyn til vores legitime interesse i at markedsføre os selv og vores produkter og interagere med eksisterende kunder, potentielle kunder og partnere (afvejning af interesser). Personoplysningerne behandles så længe, som det er nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen. For oplysninger om platformenes behandling af personoplysninger i forbindelse med dit besøg på vores sociale mediekanaler såsom Facebook, Instagram, YouTube og Pinterest henvises til den respektive platforms privatlivspolitik.

HVEM DELER VI DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED?

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre (tredjeparter), undtagen i situationer, hvor det er nødvendigt for at overholde en juridisk forpligtelse eller for at opfylde de formål, som vi behandler dine personoplysninger til.

Nedenstående tabel viser situationer, hvor dine personlige oplysninger kan blive delt med tredjeparter.

Tredjepart: Formålet med delingen: Delte personoplysninger:
Andre virksomheder i vores koncern Det kan være nødvendigt at dele personoplysninger med andre virksomheder i koncernen, da nøglefunktioner som analyse, markedsføring og økonomi delvist håndteres i fællesskab i den koncern, som vi er en del af. Navn, e-mail, adresse, telefonnummer
Leverandører og samarbejdspartnere Vi kan dele dine personlige oplysninger med forskellige leverandører og/eller samarbejdspartnere, hvis sådanne leverandører eller samarbejdspartnere har brug for dine personlige oplysninger for at udføre deres opgaver for os, f.eks. cloud-serviceudbydere. Navn, e-mail, adresse, telefonnummer
Myndigheder Personoplysninger kan videregives til offentlige myndigheder, når det er nødvendigt for at overholde lovmæssige forpligtelser. Navn, adresse og CPR-nummer
Afsætning I tilfælde af at vi har til hensigt at overføre hele eller dele af vores virksomhed, kan personoplysninger blive delt med en potentiel køber. -

 

OVERFØRSEL AF PERSONOPLYSNINGER TIL TREDJELANDE

Vi kan overføre dine personlige oplysninger til de lande uden for EU/EØS, der er angivet herunder.

Land: Er der en afgørelse om et adækvat beskyttelsesniveau?
Tyrkiet Ja.

Når vi overfører personoplysninger uden for EU/EØS, vil vi tage de nødvendige skridt for at sikre, at personoplysningerne behandles sikkert ved at benytte en passende sikkerhedsmekanisme, såsom Europa-Kommissionens standardkontrakt klausuler. Du har ret til at få en kopi af standardkontrakt klausulerne ved at kontakte os.

DINE RETTIGHEDER

Nedenfor følger en oversigt over de rettigheder, du som registreret har i henhold til GDPR.

Ret til at tilbagekalde samtykke
Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke som lovligt grundlag, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid ved at kontakte os ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet nederst i denne persondatapolitik.

Ret til information
Du har ret til at få oplysninger om, hvorvidt vi behandler personoplysninger om dig, og i så fald at få en kopi af disse oplysninger sammen med oplysninger om formålet med behandlingen, de kategorier af personoplysninger, der behandles, kategorierne af modtagere af personoplysningerne, opbevaringsperioden, dine rettigheder i forbindelse med behandlingen, eksistensen af automatiseret beslutningsdannelse (herunder profilering), oplysninger om de sikkerhedsmekanismer, der benyttes i tilfælde af overførsel af dine personoplysninger til lande uden for EU/EØS, og, hvis oplysningerne ikke er indhentet fra dig, hvor oplysningerne kommer fra.

Ret til korrektion 
Hvis de personoplysninger, som vi behandler om dig, er fejlagtige, ufuldstændige eller forældede, har du ret til at bede os om at rette eller supplere dem uden unødig forsinkelse.

Ret til at blive slettet
Du har ofte ret til at anmode om, at vi sletter dine personlige oplysninger uden unødig forsinkelse. Dette er tilfældet, når (i) personoplysningerne ikke længere er nødvendige til de formål, som de blev behandlet til, (ii) du trækker dit samtykke tilbage, og der ikke er noget andet retsgrundlag for behandlingen, (iii) du har gjort indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføring, eller til behandling, der udføres på grundlag af en interesseafvejning som et retsgrundlag, og vi kan ikke påvise tvingende grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og friheder. (iv) Behandlingen ikke udføres med henblik på at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, (v) personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt, eller (vi) personoplysningerne skal slettes for at overholde en retlig forpligtelse. 

Ret til at gøre indvendinger
Du har til enhver tid ret til at gøre indvendinger mod behandling af personoplysninger, som vi baserer på den juridiske begrundelse af interesse, herunder f.eks. profilering. Desuden har du altid ret til at gøre indvendinger mod behandling af dine personoplysninger til direkte markedsføring. Vi vil derefter ikke længere behandle personoplysningerne, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller hvis behandlingen er nødvendig for at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav.

Ret til begrænsning af behandling 
I visse tilfælde har du ret til at anmode om, at vi begrænser behandlingen af dine personlige oplysninger. Dette er tilfældet, når (i) du mener, at personoplysningerne er unøjagtige, og du afventer vores kontrol af personoplysningernes nøjagtighed, (ii) behandlingen er ulovlig, og du i stedet for at slette personoplysningerne ønsker at begrænse behandlingen, (iii) vi ikke længere har brug for personoplysningerne til formålet med behandlingen, men du har brug for dem for at fastslå, udøve eller forsvare retskrav, eller (iv) du har gjort indsigelse mod behandling på grundlag af en interesseafvejning, og du afventer en kontrol af, om vores legitime interesser vejer tungere end dine, der skal gennemføres.  

Ret til dataportabilitet
Når personoplysninger, som du har givet os, behandles med automatiserede midler og med dit samtykke eller på grundlag af en aftale med dig som retsgrundlag, har du ret til at få dine personoplysninger i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre personoplysningerne til en anden dataansvarlig.

Ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed​
Du har ret til at indgive en klage over vores behandling af dine personlige oplysninger til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby.

COOKIES

Vi bruger cookies og lignende teknologier for at kunne levere visse funktioner på vores hjemmesider og for at forbedre hjemmesiden og sende bedre og mere personlig markedsføring Vi bruger cookies i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

ÆNDRINGER

Vi har ret til at ændre persondatapolitikken til enhver tid. I tilfælde af ændringer af denne persondatapolitik vil vi offentliggøre den reviderede persondatapolitik på Trademax.dk med oplysninger om, hvornår ændringerne træder i kraft. Vi kan også give meddelelse om ændringer på andre relevante måder.

KONTAKTOPLYSNINGER

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du har nogle spørgsmål om denne persondatapolitik, behandlingen af dine personoplysninger, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder i henhold til denne persondatapolitik eller gældende lovgivning.

Home Furnishing Nordic AB
Org.nr: 556780-9685
Postadresse: Box 605, 251 06 Helsingborg 
Kontakt os her.

Databeskyttelsesansvarlig: Martin Hansson
E-mail: [email protected]